Een crematorium is meer dan een verbrandingsoven...
Het is een plek waar vrienden en familie op een stijlvolle manier kunnen afscheid nemen. Het crematorium houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de familie. De plechtigheden worden gehouden in een aula. Wij en de personeelsleden van het crematorium begeleiden de familie’s en de burgerlijke plechtigheden met muziek, aangepaste gedichten en prozateksten. Uiteraard kan de familie met zelf gekozen teksten of muziek de dienst een persoonlijke tint geven. De familie kan een CD aanvragen met de volledige tekst en de muziek van de plechtigheid. Een plechtigheid na de crematie, bij de asurne, kan ook. Meteen na de plechtigheid volgt dan de verstrooiing, bijzetting of begraving. In het crematorium is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een rouwmaaltijd na de plechtigheid. Er zijn kleine verschillen in de beschikbare crematoriums, wij zullen steeds met u overleggen welk voor u persoonlijke wensen het best kan voldoen aan u verwachtingen.

Crematie Hoe gaat dat?

Verassing van het menselijk lichaam is niet meer dan een versnelling van de natuurlijke ontbinding. Wat bij begraving jaren duurt, gebeurt tijdens de crematie in enkele uren. Dat proces wordt mogelijk gemaakt door de zeer hoge temperatuur in de oven en niet door de vlammenzee. De kist wordt in de op 750° voorverwarmde oven binnengevoerd. Na zelfontvlamming van de kist stijgt de temperatuur in de oven tot 1.100°. Na de crematie blijven voornamelijk mineralen over. We hoeven nauwelijks te vermelden dat in de Crematoriums alles met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Na elke crematie wordt de as uit de oven verwijderd. Samen met de kist gaat een vuurbestendig identificatiesteentje in de oven, dat overeenstemt met het nummer van de asurne. Op die manier zijn alle vergissingen uitgesloten.

Uw laatste wil

De Belgische wetgeving staat toe om as thuis te bewaren en om een kleine hoeveelheid as af te geven aan naaste familieleden van de overledene. De namen en het familieverband van de personen die een kleine hoeveelheid as thuis wensen te bewaren moeten doorgegeven worden aan ons zodat wij dit kunnen melden aan het crematorium. Contacteer ons voor meer info.