Ik heb een grafconcessie om begraven te worden bij mijn echtgenote, ben ik dan nu nog vrij in keuze van de begrafenisondernemer voor mijn eigen uitvaart?

Uiteraad bent u steeds vrij om te kiezen wie uw uitvaart verzorgt, het is uw grafconcessie en niet van de begrafenisondernemer.

Mag ik asse mee naar huis nemen?

Ja, de nabestaanden kunnen de volledige urne mee naar huis nemen of een gedeelte van de asse.

Wat is een aula?

Een aula is in de betekenis van het woord een zaal waar men een voordracht kan houden.
In de zin van de uitvaart is dit een zaal waar men een afscheidsplechtigheid kan opdragen in intieme of publieke kring.

Wie moet ik verwittigen bij een overlijden?

Eerst dient u een arts te verwittigen deze zal de oorzaak en het tijdstip van overlijden officieel vaststellen en levert een document af dat u nodig heeft voor de aangifte van het overlijden bij de gemeente.

Daarna kunt u best een begrafenisondernemer van uw keuze verwittigen.