Thanatopraxie

Een wetenschappelijke praktijk ten dienste van de familie en hun overledene.
Door injectie van bewaarvloeistoffen is een perfecte hygiëne van het lichaam verzekerd en geeft het de overledene een natuurlijke en vredige uitstraling.
Bij ongevallen is het de taak van de thanatopractor om het natuurlijke uitzicht te herstellen.

De thanatopractor zal in overleg en volgens de wensen van de familie de laatste hygiënische zorgen en het aankleden van de overledene verrichten, zodat, bij begroeting, de nabestaanden het vertrouwelijke beeld terugvinden.

De familie en nabestaanden kunnen in alle sereniteit het lichaam begroeten. Het rustige uitzicht van de overledene geeft hen de nodige troost tijdens de rouwperiode. De Thanatopractor van het Belgisch Instituut voor Thanatopraxie is gevormd in één van de Vormingscentra voor Zelfstandigen (VIZO en IFPME) in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Thanatopraxie.

De Thanatopractor is een vakkundige die zijn beroep uitoefent rekening houdend met de geloofsovertuiging en filosofie van de familie van de overledene. Hij is gebonden aan het beroepsgeheim.

Wij hebben VAN een ver doorgedreven opleiding genoten met stages gedurende vele weken in Canada, Epinal, Nice, Toulon en Londen. Zodoende beschikken wij over heel wat vakkennis aangaande opbaring van een overledene.