VOORZORG

Indien u volgens uw persoonlijke wens wil overgaan tot voorafregeling van begrafenis of crematie en zo uw nabestaanden wil ontlasten van de problematiek bij een overlijden, kan dat steeds met ons besproken worden. Wij bieden u hierbij verschillende mogelijkheden en garanderen u telkens dat uw persoonlijke wensen uitgevoerd worden zoals u ze hebt opgegeven.

Een mogelijkheid is het openen van een depositoboekje op uw naam gelinkt aan een wilsbeschikking met uw wensen. Bij overlijden zal dan, na uitvoering van de uitvaart zoals beschreven in de overeenkomst, het gekapitaliseerde bedrag worden vrijgemaakt om de kosten van de uitvaart te financieren.

U hebt tevens ook de keuze om de besproken som in verschillende malen te storten.
Eveneens kan deze voorafregeling ook gekoppeld worden aan een uitvaartverzekering.

Ook hierin kunnen wij u adviseren en nemen wij alle administratieve handelingen ten onze laste. Het maandelijks te betalen bedrag zal dan worden bepaald door de verzekering en meestal voor een periode van 10 of 20 jaar.

U blijft zelf eigenaar van het contract. De uitvaartaannemer wordt als begunstigde vermeld, hetgeen u waarborgt dat de uitvaart volgens uw eigen wensen wordt uitgevoerd.